News Details
2023-03-30
PiraGo Việt Nam đã chính thức trở thành Gold Partner của chương trình Đối tác ISTQB!!!

PiraGo Việt Nam đã chính thức trở thành Gold Partner của chương trình Đối tác ISTQB!!!!

Trở thành ISTQB Gold Partner đồng nghĩa với việc Pirago đã đạt đủ 2 điều kiện bắt buộc trong đó có ít nhất 1 thành viên trong công ty đạt chứng nhận Advance Level trở lên.

PiraGo đã, đang và sẽ luôn cố gắng để hướng tới mục tiêu trở thành Platinum Partner, cố gắng để nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm thử theo tiêu chuẩn thế giới, cũng như cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho thị trường toàn cầu nói chung, và thị trường Nhật bản nói riêng.

PiraGo sẽ luôn nỗ lực để nâng cao kỹ thuật kiểm thử và kiểm soát chất lượng một cách kỹ lưỡng, để có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ mà khách hàng có thể yên tâm sử dụng.

Thông tin của Pirago trên mạng lưới đối tác của ISTQB

https://partner.istqb.org/istqb-partners/find-a-partner.html?#IDP=443

Newsletter Subscription
Có lỗi nhập

Email này của bạn đã được đăng ký rồi.

x