PiraGo ký kết Biên bản ghi nhớ Liên minh chuyển đổi số và phát triển công nghệ hướng tới thị trường Nhật Bản JDXP
2022-12-14

Ngày 17/10/2022 vừa qua, PiraGo đã tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ Liên Minh Chuyển đổi số và Phát triển công nghệ hướng tới thị trường Nhật Bản (viết tắt là JDXP – Japan DX Partners).

JDXP là tập hợp các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực phần mềm phát triển tại thị trường Nhật Bản nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc khai thác, mở rộng hoạt động ở thị trường này.

Việc tham gia liên minh hứa hẹn sẽ giúp PiraGo quảng bá, xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp tại Nhật, tăng cường chia sẻ kiến thức và nguồn lực giữa các doanh nghiệp phần mềm khác cùng thị trường.

 

 

Đăng ký nhận bản tin
Có lỗi nhập

Email này của bạn đã được đăng ký rồi.

x