News Details
2022-12-14
PiraGo Việt Nam chính thức trở thành SILVER PARTNER của ISTQB®

Tháng 9 năm 2022, PiraGo đã chính thức nhận quyết định trở thành Silver partner (Đối tác Bạc) của ISTQB ở Việt Nam. ISTQB (viết tắt của Hội đồng kiểm thử phần mềm quốc tế) là chương trình chứng nhận hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. ISTQB là một tổ chức phi lợi nhuận chứng nhận trình độ quốc tế về kiểm thử phần mềm. Chương trình Đối tác ISTQB là một chương trình hợp tác được tạo ra để công nhận và hỗ trợ các tổ chức đã đầu tư vào chương trình chứng nhận ISTQB.

Thông tin của Pirago trên mạng lưới Đối tác ISTQB

https://partner.istqb.org/istqb-partners/find-a-partner.html?#IDP=443

ISTQB thực hiện chứng nhận theo 4 cấp bậc (thứ tự từ trên xuống) là Toàn cầu, Bạch Kim, Vàng, Bạc dựa theo số lượng nhân viên kỹ thuật đạt được chứng nhận trong công ty, xếp hạng trình độ chuyên môn… Việc trở thành “Đối tác Bạc của ISTQB” giúp khách hàng yên tâm hơn khi hợp tác với PiraGo trên từng dự án. Kết quả dự án được đảm bảo chính xác và hiệu quả hơn. Việc trở thành Đối tác Bạc của ISTQB trở thành động lực để PiraGo tiếp tục bức phá, nỗ lực để mang lại các giải pháp và dịch vụ tốt nhất.

Newsletter Subscription
Có lỗi nhập

Email này của bạn đã được đăng ký rồi.

x